Kişisel verilerin korunması

“Futuristick” olarak 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel verilerinizin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

 

Verilerin toplanması ve işlenmesi

 

Futuristick’e eğer üye olmadan katılıyorsanız tarayıcı adınız, kullandığınız cihazla ilgili bilgiler, ziyaretinizle ilgili log (süre,sayfa,sayı,giriş zamanı vb.) bilgileri, geri bildirim, şikayet ya da iletişim mesajınız, iletişim için bıraktığınız e-mail adresiniz, konumunuz, ip adresi ve çerezlerle ilgili diğer bilgiler anonim olarak toplanarak yasal süreç boyunca saklanmaktadır.

 

Futuristick’e üye olarak katılım sağlıyorsanız yukarıda belirtilen verilerle birlikte sisteme kayıt olurken paylaşmış olduğunuz ad soyad, cinsiyet, email, kullanıcı adı, telefon numarası, ip adresi, çerezlerle ilgili bilgileri kayıt ederek koruma altına alıyoruz.

Topladığımız çerezler ve sizlerin sunduğu tüm kişisel bilgilerinizi sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda sitemizin size özel ayarlarının sunulması, daha hızlı ve kolay erişimin sağlanması, gerekli hallerde Futuristick site yönetimi ya da üyeler arası iletişimin sağlanması, üçüncü kişi ve web sitelerinin sunduğu reklam hizmetlerinin özelleştirilmesi amacıyla 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi kanunu kapsamında internet yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi ve Türk ceza kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken süre boyunca verilerinizi saklıyor ve yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için verilerinizi işliyoruz.

 

Kişisel verilerin paylaşım ve aktarılması

 

Topladığımız kişisel verilerinizi Türkiye’de ve yurtdışında Futuristick’in yönetiminde bulunan diğer sunucularımıza yedekleme amacıyla aktarabilir ve saklayabiliriz. Ölçüm, analiz ve kişisel verilere dayalı reklam hedeflemesi yapan yerli/yabancı şirket ve üçüncü kişilerle anonim olarak ve üyelik kayıtlarında üyenin gerçek kişi olduğunun tespiti ve doğrulaması açısından paylaştığınız telefon numaranıza yerli/yabancı üçüncü kişi ve web sitelerinin sunduğu kısa mesaj hizmeti üzerinden kısa mesaj gönderilmesi için KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri kapsamında paylaşabiliriz.

 

Veri sahiplerinin hakları ve kullanılması

 

KVKK 11. Maddesi kapsamında Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilmek için Futuristick ile iletişime geçebilirsiniz.